Tiêu chuẩn WS-Federation (Liên kết dịch vụ Web)

14/12/2018

Trong dịch vụ web, các tiêu chuẩn WS-Security (Bảo mật dịch vụ web), WS-Trust (Tin cậy dịch vụ web) và WS-SecurityPolicy (Chính sách bảo mật dịch vụ web) cung cấp một mô hình liên kết cơ bản giữa các nhà cung cấp nhận dạng và các bên xác thực liên quan...

Xem thêm

Tổng quan việc triển khai mã định danh cho doanh nghiệp trong Chính phủ điện tử trên thế giới và tại Việt Nam

13/12/2018

Đứng trước sự gia tăng khổng lồ về thông tin, dữ liệu của rất nhiều thực thể, đối tượng trong xã hội hiện đại, nhu cầu và yêu cầu quản lý các đối tượng có hiệu quả là công việc cần phải thực hiện đối với mọi cá nhân, tổ chức hay quốc gia. Định danh là một phương pháp để xác định và phân biệt một đối tượng kèm những thông tin liên quan về đối tượng đó...

Xem thêm

Tìm hiểu Chiến lược lưu giữ, chia sẻ dữ liệu cấp phép lái xe và quản lý xe của Chính phủ Anh: Những lợi ích thương mại, cá nhân và giải pháp thực hiện (Phần 3)

11/12/2018

Bài phần 2 đã nêu rõ những yêu cầu, vấn đề cần được giải quyết, mở rộng như thực hiện các chức năng của DVLA (DVLA: Cơ quan quản lý và cung cấp dịch vụ cấp phép lái xe và cấp phép xe) mở rộng hơn trong công tác phòng chống tội phạm; thực hiện các yêu cầu khác của Chính phủ; xác minh nhận dạng; nghiên cứu liên quan đến lái xe; quyền và lợi ích thương mại và cá nhân. Phần này sẽ tìm hiểu về những lợi ích thương mại, cá nhân và giải pháp thực hiện...

Xem thêm
Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 6
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 6
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 10410207