Tìm hiểu Chiến lược lưu giữ, chia sẻ dữ liệu cấp phép lái xe và quản lý xe của Chính phủ Anh: Những lợi ích thương mại, cá nhân và giải pháp thực hiện (Phần 3)

Bài phần 2 đã nêu rõ những yêu cầu, vấn đề cần được giải quyết, mở rộng như thực hiện các chức năng của DVLA (DVLA: Cơ quan quản lý và cung cấp dịch vụ cấp phép lái xe và cấp phép xe) mở rộng hơn trong công tác phòng chống tội phạm; thực hiện các yêu cầu khác của Chính phủ; xác minh nhận dạng; nghiên cứu liên quan đến lái xe; quyền và lợi ích thương mại và cá nhân. Phần này sẽ tìm hiểu về những lợi ích thương mại, cá nhân và giải pháp thực hiện...

Tìm hiểu Chiến lược lưu giữ, chia sẻ dữ liệu cấp phép lái xe và quản lý xe của Chính phủ Anh: Những việc cần làm trong triển khai chiến lược (Phần 2)

Trong bài phần 1, tác giả đã tìm hiểu các vấn đề cơ bản về chức năng cốt lõi của DVLA (DVLA: Cơ quan quản lý và cung cấp dịch vụ cấp phép lái xe và cấp phép xe ) trong việc quản lý và lưu giữ, chia sẻ thông tin về cấp phép lái xe và quản lý xe...

Tìm hiểu những chức năng cốt lõi và khó khăn, thách thức trong việc lưu trữ, chia sẻ dữ liệu cấp phép lái xe và quản lý xe của Chính phủ Anh (phần 1)

Cơ quan quản lý và cung cấp dịch vụ cấp phép lái xe và cấp phép xe của Chính phủ Anh (tên tiếng anh: Driver and Vehicle Licensing Agency - DVLA) đang quản lý 45 triệu hồ sơ giấy phép lái xe và hơn 39 triệu hồ sơ xe các loại, hàng năm thu về cho ngành thuế từ các dịch vụ này khoảng 6 tỷ bảng Anh, với các trách nhiệm trong việc quản lý, DVLA đã cung cấp trực tuyến hồ sơ chi tiết từng hạng mục thông tin và các quy định, các điều kiện, hướng dẫn từng loại hình dịch vụ cấp giấy phép lái xe, cấp phép xe trên Cổng thông tin của Chính phủ tạo thuận lợi cho người dân có nhu cầu sử dụng dịch vụ nhanh chóng qua môi trường mạng...

Quyền sử hữu thông tin của cá nhân trong việc quản lý, lưu trữ và chia sẻ dữ liệu thông tin cá nhân

Trong xã hội hiện nay, nhiều cơ quan, tổ chức đã tiến hành thu thập dữ liệu của công dân phục vụ cộng đồng hay vì mục đích riêng của tổ chức mình. Các tập đoàn, công ty đa quốc gia luôn luôn hướng tới việc thu thập các dữ liệu thông tin, đặc biệt các dữ liệu thông tin cá nhân, càng nhiều dữ liệu thu thập được thì việc phân tích, xử lí để đưa racác quyết định càng chính xác...

Cơ sở hạ tầng và cảm biến cho thành phố thông minh trong tương lai

Trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0, việc xây dựng cơ sở hạ tầng cho thành phố thông minh trong tương lai là một vấn đề cần suy nghĩ, cân nhắc. Với mục tiêu xây dựng thành phố thông minh sẽ tạo ra được một cơ sở hạ tầng chất lượng cao, một cộng đồng nhộn nhịp, sôi động, bền vững lâu dài và hệ thống giao thông hiệu quả, tất cả những vấn đề này là nhu cầu, nguyện vọng cao nhất của xã hội...
Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 8
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 8
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 10410077