Phương pháp đo lường mức độ trưởng thành kiến trúc Chính phủ điện tử của Ả - rập Xê - út

Kiến trúc Chính phủ điện tử (Enterprise Architecture – EA) là nguyên tắc tổ chức cơ bản của một tổ chức, nó mô tả các lớp khác nhau của tổ chức và mối liên quan giữa các lớp này với nhau...

Kinh nghiệm phát triển Tiêu chuẩn dữ liệu và Dữ liệu đặc tả (MetaData and Data Standards - MDDS) cho các Dịch vụ Điều hành điện tử ở Ấn Độ

Internet có một tác động đáng kể đến các phương thức giao tiếp, quy trình nghiệp vụ, thương mại, nghiên cứu và học thuật cũng như trong hoạt động điều hành của chính phủ...

Kinh nghiệm triển khai thương mại điện tử tại một số quốc gia thời gian gần đây

Cùng với sự tăng trưởng ổn định của nền kinh tế trong những năm gần đây, thương mại điện tử của Việt Nam nói riêng và thương mại điện tử của khu vực Châu Á Thái Bình Dương đã có sự chuyển mình nhanh chóng, vươn lên thành một trong những thị trường lớn và giàu tiềm năng nhất trên thế giới...

Kinh nghiệm xây dựng Kiến trúc CPĐT của Áo

Các hoạt động đầu tiên để thiết lập việc quản trị điện tử của chính phủ Áo đã được thực hiện vào giai đoạn 1995-1996 trong sáng kiến của Hiệp hội Thông tin Áo. Từ đó, Chính phủ Áo đã xây dựng được một chính phủ điện tử khá tốt thông qua một số sáng kiến khác như chữ ký điện tử và xác thực cho công dân. Năm 2003, Chính phủ Liên bang đã khởi động một chiến lược quốc gia về Chính phủ điện tử, đặt ra các ưu tiên cho sự phát triển nhanh chóng của chính phủ điện tử ở Áo và nhằm đạt được vị trí hàng đầu trong Liên minh châu Âu...

Giới thiệu tổng quan về Kiến trúc CPĐT của Nauy

Chính phủ Na Uy từ lâu đã tích cực sử dụng ICT trong khu vực công, nhờ đó đã nâng cao chất lượng dịch vụ công và hiện đại hóa chính phủ. Tuy nhiên, Na Uy chỉ là nước có thứ bậc trung bình trong số các nước EU về phát triển dịch vụ điện tử cho công dân. Mặc dù Na Uy không phải là một quốc gia thành viên của EU nhưng sự phát triển chính phủ điện tử của nước này đã bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi các sáng kiến về chính phủ điện tử của EU...
Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 20
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 20
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 10175713