Cục trưởng: TS. Nguyễn Thành Phúc

Điện thoại: 04.3537 8201 (máy lẻ. 408)       

Fax: 04.3537 8208

E-mail: ntphuc@mic.gov.vn

   

Phó Cục trưởng

ThS. Phạm Văn Hải

Điện thoại: 04.3537 8201

(máy lẻ. 306)      

Fax: 04.3537 8208

E-mail: pvhai@mic.gov.vn

Phó Cục trưởng

ThS. Nguyễn Phú Tiến

Điện thoại: 04.3537 8201

Fax: 04.3537 8208

E-mail: nptien@mic.gov.vn

Phó Cục Trưởng

ThS. Nguyễn Hữu Hạnh

Điện thoại: 04.3537 8201

Fax: 04.3537 8208

E-mail: nhhanh@mic.gov.vn

 

 

 

 

 

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 5
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 5
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 10410077