Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2018

Ngày 27/9/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành văn bản số 3500/BTTTT-THH hướng dẫn các cơ quan nhà nước xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2018. Căn cứ nội dung văn bản hướng dẫn, năm 2018 các Bộ, ngành, địa phương ưu tiên triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ sau:
 • Trang 1 trong 2
 • 1
 • 2
 • >
 • >>
Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?Thống kê

THÔNG KÊ TRUY CẬP
 • Người trực tuyến Người trực tuyến
  • Khách Khách 39
  • Thành viên Thành viên 0
  • Tổng Tổng 39
  • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 9636596